Références par Ivan Marinkovic

Pravoslavni Kalendar Pro

Télécharger Pravoslavni Kalendar Pro (3,99 €) sur iPhone & iPad. Cette application iOS est dans la catégorie Références sur l’App Store.
Pravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar ProPravoslavni Kalendar Pro


★★★★★ (0 vote, moyenne : 0,00 / 5)

Version : 2.2

Appareil : iPhone & iPad

Compatibilité : iOS 11.0 +

Taille : 39,18 Mo

Prix : 3,99 €

Télécharger sur l'App Store

Description
Pravoslavni Kalendar Pro objedinjuje:

– Crkveni kalendar, u periodu od 2012. do 2030. godine. sa dnevnim prikazom datuma po gregorijanskom i julijanskom kalendaru, mesečeve mene i vrste posta. Crkveni kalendar automatski prilagođava pokretne praznike i postove za svaku godinu prema Vaskrsu kao i mesečeve mene.
– Praznike i krsne slave. Svaki praznik i krsna slava, osim datuma sadrže i ikonu kao i žitije sveca.
– Molitvenik, sa više od pedeset molitvi.
– Izračunavanje datuma Vaskrsa, kao i katoličkog Uskrsa, jednostavnim unosom godine.
– Lista višednevnih i jednodnevnih postova za odabranu godinu sa datumima po novom i starom kalendaru.
– Lista svih vašara u Srbiji grupisanih po mesecima.
– Lista svih pazarnih dani u Srbiji grupisanih po danu u nedelji.

– “Today Widget”
– Stikeri za iMessage

Pro verzija Pravoslavnog kalendara ne prikazuje reklame i nema ograničenja pri korišćenju.

The Pravoslavni Kalendar Pro comprises:

– The church calendar, for the period between 2012. and 2021., with daily date review according to Gregorian and Julian calendar, the moon phases and fast types. The church calendar automatically adjusts moveable holidays and fasts for every year according to Easter as well as the moon phases.
– Holidays and Patron saints day dates. Every Holiday and Patron saints day, besides the date, also contain the saint icon as well as his biography.
– Prayer book, with more than fifty prayers.
– Easter date calculation, as well as Catholic Easter date, by simply entering the year.

– “Today Widget”
– Stickers fro iMessage App

Pro version of the Pravoslavni Kalendar does not show advertisement and do not have any usage restrictions.

Application is in Serbian language.

Version 2.2

Changements récents
– widget u tri veličine za iOS 14+
– “Prikaži samo postove” – nova opcija u kalendaru
– optimizacija za poslednji iOS
– ispravljeni uočeni bugovi
4.1/5 - (152 votes)

Les commentaires sont fermés.